GAMINIŲ PIRKIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio gaminius e-parduotuvėje organizer.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB ARTandem (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas gaminius Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
  • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
 3. Pirkėjo teisės
  • Pirkėjas turi teisę pirkti gaminius elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei gaminys yra kokybiškas, nebuvo sugadintas ir iš esmės nepasikeitė jo išvaizda.
 4. Pardavėjo teisės
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 5. Pirkėjo pareigos
  • Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“. Taip pat Pirkėjas gali atsiskaityti grynais pinigais atvykęs puslapyje nurodytu adresu.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktus gaminius.
 6. Pardavėjo pareigos
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakyto gaminio, įsipareigoja pasiūlyti analogišką gaminį, o Pirkėjui atsisakius priimti gaminio analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už gaminių nepateikimą.
 7. Prekių pristatymas
  • Gaminius pristato transporto/kurjerių įmonė Pirkėjo nurodytu adresu arba į paštomatą. Gaminius i Neringą pristatome atskirai susitarus.
  • Gaminys pradedamas gaminti tik po gauto apmokėjimo. Priklausomai nuo gaminio tipo, užsakomo kiekio ir pan., jis gali būti pagamintas per 1-5 darbo dienas (jeigu skubu, kreipkitės, dažnai po kelis egzempliorius jau būna pagaminta). Apie gaminio gamybos laiką Pirkėjas bus informuojamas elektroniu paštu ar kitomis, Pirkėjui patogiomis susisiekimo priemonėmis (apie kitas informavimo priemones Pirkėjas turi informuoti Pardavėją atskiru pranešimu). Jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą kortele/grynais Pardavėjo kontaktuose nurodytoje vietoje, užsakymas gaminti pradedamas po gauto užsakymo patvirtinimo.
  • Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja tikrinti užsakymo formoje pateikto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl gaminių pagaminimo ir/ar pristatymo.
  • Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  • Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
  • Nustačius gaminių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
  • Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
  • Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
 8. Prekių grąžinimas
  • Pirkėjui apsigalvojus, prekė gali būti grąžinta Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės gaminius.
  • Norint grąžinti gaminį, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite informuoti mus raštu, užpildant pavyzdinę nuotolinės sutarties atsisakymo formą. Užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė nuotolinės sutarties atsisakymo forma arba pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties, turi būti pateikta mums paštu adresu: Lina Laurinaitytė, Metalo g. 6a, LT-02190 Vilnius, arba elektroniniu laišku adresu info@organizer.lt.
  • Gaminiai gali būti grąžinti per 14 dienų nuo tos dienos, kurią gaminius gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.
  • Gaminio grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  • Pinigai už gaminius bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių.
  • Gaminiai grąžinami originalioje gaminio ir siuntos pakuotėje. Gaminiai grąžinami Pardavėjo nurodytu adresu arba kitais Pardavėjo ir Pirkėjo suderintais būdais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas būtinai turi  susisiekti su Pardavėju el. paštu info@organizer.lt .
  • Už grąžinamo gaminio tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.  Gaminiai turi būti supakuoti taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.
  • Gaminiai nepriimami atgal, jei buvo naudojami ir (arba) buvo sugadinti ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (gaminio ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gaminį, nelaikomi esminiais gaminio išvaizdos pakeitimais).
  • Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis organizer.lt puslapyje nurodytais konktaktais ir tik gavęs patvirtinimą vykdyti grąžinimą.
 9. Bendra atsakomybė
  • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  • Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasėkmes.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.
 10. Asmens duomenų tvarkymas
  • Paspausdamas mygtuką „Tęsti atsiskaitymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu netvarkys.
  • Paspausdamas mygtuką „Tęsti atsiskaitymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
 11. Baigiamosios nuostatos
  • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomus gaminius bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.